Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa 
w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości 
schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Zakład Betoniarski „TT-BRUK” Tadeusz Tupaj 
36-051 Górno 110

Tytuł projektu: 
"Podniesienie konkurencyjności firmy „TT-BRUK” poprzez zakup nowoczesnych urządzeń".

Projekt nr RPPK.01.01.00-18-281/09

Całkowita wartość projektu: 1 697 338,10 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 679 978,68 PLN
   
www.ttbruk.pl www.rpo.podkarpackie.pl

Zapytanie ofertowe: 
Zakup mobilnego węzła betoniarskiego

Pobierz: